SiteOpti
Skip Navigation Links
   Alla händelser som registreras i planeringssystemets schema- och avvikelseregistrering kan nu automatiskt föras över till lönesystem.  Detta innebär en dramatisk förenkling för löneadministratören och kostnadsbesparing för företaget.