SiteOpti
Skip Navigation Links
  Koncept
Siteopti utvecklar marknadens mest avancerade planeringsverktyg för butiker och andra serviceinrättningar där bemanningen varierar över dagen. Studier visar på möjligheter till betydande besparingar genom optimering av personalstyrkan.
Enkelhet
Med SiteOpti Storeplan planerar du din butik/enhet snabbt och enkelt. På några minuter har du med hjälp av den sofistikerade planeringsfunktionen ett förslag till bästa användande av dina resurser. Kompletteringar och justeringar gör du sedan löpande. Din personal har sedan alltid tillgång till aktuellt schema.
  Ekonomi
Du kan börja använda SiteOpti Storeplan omedelbart. SiteOpti Storeplan kräver inte heller några investeringar om du har tillgång till Internet. Du betalar endast för användandet. Genom stordriften blir användandet av Storeplan mycket kostnadseffektivt och ger omedelbart kostnadsbesparingar i din verksamhet.
Kontakt
Kontakta SiteOpti så berättar vi mer vad Storeplan kan lösa åt dig.